Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Over 70s Mens Outdoor 19 Oct 2022 15:00 JPN 70M v JPN 75M (Pool A) Pitch 1 Official 3 - 1 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 21 Oct 2022 12:30 JPN 70M v AUS 70M (Pool A) Pitch 1 Official 2 - 1 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 23 Oct 2022 10:15 SOUTH X 70M SoM v JPN 70M (Pool A) Pitch 1 Official 3 - 4 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 26 Oct 2022 10:00 JPN 70M v WAL 70M (70 SF 1) Pitch 1 Official 2 - 3 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 27 Oct 2022 14:00 AUS 70M v JPN 70M (70M Class 3 v 4) Pitch 2 Official 2 - 1 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 HASHIMOTO Keiichi (GK) 74 0 3 3
2 USHIBANA Koji 70 2 5 5
3 IMOSE Shuji 74 0 5 16 (ALL 5, JPN 11)
4 YOSHINARI Hiroyuki 72 2 5 5
5 KAWAKAMI Hoji (C) 71 3 5 5
6 SATAKE Haruo 73 0 5 5
7 SHIKANO Ikuro 72 1 5 5
8 TAKASE Muneyasu 73 1 5 5
9 YAMAMOTO Takeo 71 3 5 5
10 TSUTSUMI Masaaki 72 0 5 10 (ALL 5, JPN 5)
11 YOKOTA Nobuaki 73 0 5 5
14 TOJIGAMORI Osamu 71 0 2 2
17 MIZOKAMI Masaharu 72 0 5 5
30 TOGASHI Kazushi (GK) 72 0 3 3
32 HIRAO Takafumi 71 0 4 4
33 TAJIMA Mitsuyuki 71 0 5 5
34 KUCHIDA Junji 71 0 1 1
36 NAKANISHI Takeyoshi 70 0 4 4
  12  
* As of 2022-12-31

Name Role
SAHARA Hikaru Stand-in Manager
KUCHIDA Junji Team Manager
AMEMIYA Hideo Physiotherapist
MASUOKA Tomoyuki Physiotherapist
KAWANISHI Norihide Physiotherapist