Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Over 70s Mens Outdoor 19 Oct 2022 18:30 RSA 70M v JPN 70M SoM (Pool B) Pitch 1 Official 11 - 0 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 21 Oct 2022 16:00 JPN 70M SoM v ALL 70M SoM (Pool B) Pitch 1 Official 0 - 4 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 23 Oct 2022 12:00 WAL 70M v JPN 70M SoM (Pool B) Pitch 1 Official 13 - 0 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 25 Oct 2022 18:15 SOUTH X 70M SoM v JPN 70M SoM (70 SOM ELIM) Pitch 2 Official 18 - 0 Lineup
Over 70s Mens Outdoor 27 Oct 2022 12:00 JPN 75M v JPN 70M SoM Pitch 2 Official 1 - 2 Lineup
Shirt # Player Age * Goals Games Played Current Caps
1 NAKAMURA Yoshio (GK) 80 0 0 0
23 SOGABE Hiroshi 73 0 0 0
24 MINAMIZAKI Shigeru (GK) 74 0 0 0
25 ARAI Takeo 77 0 0 5 (JPN)
26 NISHIGAKI Takendo 79 1 0 0
27 KISA Yasuhiko 79 0 0 0
31 ASAI Toru (C) 84 1 0 0
36 HAMANAKA Kenji 85 0 0 0
37 SUSUKI Tosaku 84 0 0 5 (JPN)
38 FURUZAWA Tamotsu 83 0 0 6 (JPN)
39 KAMIO Toyohiko 83 0 0 0
40 OKAMOTO Arihiro 82 0 0 0
42 YAMAOKA Toshihiko 81 0 0 0
43 YAMADA Toshifumi 80 0 0 0
44 SUGA Masanori 80 0 0 11 (JPN)
45 YAMADA Akihiro 80 0 0 0
46 ABURA Kazuhiko 80 0 0 0
  2  
* As of 2022-12-31

Name Role
SHIMOMURA Takashi Team Manager
YAMAMOTO Takeo Head Coach
KAWANISHI Norihide Physiotherapist
MASUOKA Tomoyuki Physiotherapist
AMEMIYA Hideo Physiotherapist